Historia

Utworzono: sobota, 09, kwiecień 2011 21:54

Pierwsze lata Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Górnym

Ochotnicza straż pożarna w Potoku Górnym powstała w 1925 roku w wyniku inicjatywy o założeniu od ówczesnych pracowników urzędu gminy, jak i również od miejscowych nauczycieli. Podyktowane było to częstymi pożarami. Założycielem jak i pierwszym prezesem został ówczesny sekretarz gminy Abamowicz, naczelnikiem-pomocnik sekretarza Czesław Świerzawski, a skarbnikiem- kierownik szkoły Jan Sander. Była to pierwsza straż powstała na terenie naszej gminy. Mieszkańcy gminy chętnie garneli się w szeregi jednostki. Szkoleniem adeptów sztuki pożarniczej zajmował się Mikołaj Chrapko. Ćwiczenia odbywały się często, trenowano musztrę i śpiew ponieważ brakowało sprzętu pożarniczego. Pierwszym wyposażeniem były chełmy i pasy bojowe, a gaszenie pożarów dalej odbywało się za pomocą wiader, łopat i bosaków . Dzięki staraniu zarządu udało się zdobyć sikawkę ręczną do gaszenia, natomiast pierwszym środkiem alarmowania było bekadło i gong. Po otrzymaniu sprzętu zmieniono tez formę ćwiczeń. W późniejszym czasie strażacy z własnymi siłami zorganizowali umundurowanie. Uzbrojona i umundurowana straż poczuła się prężniejsza. Odbywają się pierwsze szkolenia.

1927-1930

Następuje zmiana zarządu. Narodził się pomysł budowy remizy. Strażacy zaczynają zdobywać materiały do rozpoczęcie budowy. Finansowo pomagał Urząd Gminy . W 1930 roku prace zostają rozpoczęte a plac pod budowę został nieodpłatnie oddany przez dwóch rolników. Nad pracami czuwało dwóch majstrów Garbacz Maciej i Grum Jan a strażacy pomagali przy mniej fachowych robotach.

1930-1939

Po dwóch latach budowa zostaje zakończona. W tym roku staż została doposażona w kolejną sikawkę ręczną jak również drabiny, bosaki i toporki które zostały umieszczone w nowo wybudowanej remizę. Następuje zmiana naczelnika z Henryka Karwana na Michała Bazana. Zbiórki szkoleniowe odbywają się regularnie, zgodnie z harmonogramem. Strażacy szkolą się i ćwiczą by być w pełni sprawni i gotowi. Założono Orkiestrę strażacką która przez wiele lat występowała na różnych uroczystościach. Straż starała się organizować zabawy kulturalne zajmując rozrywką okolicznych mieszkańców. Na zawodach rejonowych w Biszczy w 1939 jednostka z Potoka Górnego zajęła pierwsze miejsce. Obowiązywała wówczas ogromna dyscyplina, obowiązkowość i terminowość wykonywania zleceń przełożonych. Nieobecność na 3 kolejnych zbiórkach mogła być przyczyną do usunięcia druha z szeregów straży.

1939-1945

W okresie 6-ciu lat okupacji działalność OSP była bardzo ograniczona, zresztą jak i całe życie społeczno-kulturalne kraju. Już w pierwszych dniach okupacji zabroniono organizowania zbiórek i posiedzeń zarządu. Zobowiązano też straż do haniebnego czynu. Tzn. chodziło o łapanki młodych ludzi do przymusowych robót do Niemiec oraz wyszukiwanie ukrywających się Żydów.

1946-1950

W tym czasie straż stała gospodarczo bardzo słabo. Strażnica po okresie wojennym wygląda obskurnie. Tutaj w okresie okupacji przyjmowano zborze kwaterowało wojsko. Straż przystąpiła do remontów, zmieniono podłogę i wybudowano scenę. W 1950 wybrano nowy zarząd który dzięki swoim staraniom pozyskał motopompę M200.

1957-1975

Na walnym zebraniu w 1957 roku wybrano nowy zarząd, przyjęto nowy statut oraz nowy plan działalności. W planie głównymi celami było zabezpieczenie wody do celów gaśniczych, poczynienie starań o przyznanie nowej motopompy M800, oraz prace porządkowe przy remizie. Dnia 1 maja 1959 roku w Potoku Górnym w części przedmieście wybuchł pożar który strawił wiele zabudowań. Brak było odpowiedniego sprzętu do tak wielkiego zagrożenia. 7 maja 1959 roku kilka dni po pożarze strażacy z Potoka otrzymali nową motopompę M800 i odpowiednie do niej usprzętowienie. Przedstawiono plan ujęć wody do celów gaśniczych został zatwierdzony przez Komendę Powiatową oraz została przyznana dotacja na cement do budowy zastawek. W 1960 została zakupiona i zamontowana syrena elektryczna. W tym także roku na walnym zebraniu zostały wręczone odznaczenia za wysługę lat dla druhów z okresu miedzy wojennego działających od początku istnienia straży. 8 października 1961 roku na terenie naszej wsi zorganizowano manewry rejonowe. W czasie gdy strażacy przygotowywali się do zawodów, ryk syreny zagłuszył wszystko. Na odcinku wsi Potok Górny w części Przysiadki wybuchł pożar. Silny wiatr w kierunku zabudowań, gęsta zabudowa i prawie połowa budynków kryta strzechą sprawiły ze w kilkanaście minut ogień opanował cały odcinek wsi. Dzięki temu ze na miejscu było kilka jednostek straży i dużo widzów udało się uratować wiele inwentarza żywego oraz ocalić prawie wszystkie budynki mieszkalne. Obory i stodoły spłonęły. Była długotrwała susza wiec brakowo wody. Były to gorzkie doświadczenia braku wody do celów gaśniczych. Jesienią po pracach polowych przystąpiono do budowy kolejnych zastawek. W kolejnych latach zakupiono dodatkowe umundurowanie, szkolono strażaków. Strażacy wpadają na pomysł otwarcia kina. Udaje im się i dnia 26 września 1963 roku zostaje wyświetlony pierwszy film. Kino otrzymało nazwę „Syrenka". W roku 1965 poczyniono starania o przyznanie samochody gaśniczego i przygotowuje się do budowy garażu. 1968r. następuje zmiana zarządu. W tym także roku OSP w Potoku otrzymuje samochód gaśniczy STAR 25. W latach siedemdziesiątych strażacy z Potoka górnego czynnie uczestniczyli przy procesach utwardzania dróg. W 1975 została zorganizowana uroczystość obchodów 50-lecia istnienia jednostki OSP w Potoku Górnym. Na tą imprezę zostały zaproszone wszystkie jednostki z terenu gminy Potok oraz przedstawiciele komendy rejonowej straży pożarnej w Biłgoraju.

1976-1989

Po obchodach jubileuszowych przyczyniono starania do budowy nowej remizy gdyż strażacy mieli nowe potrzeby a stara nie spełniała ich nowych oczekiwań. Na walnym zebraniu zmieniono zarząd. Uchwalono ustawę w której mowa że każdy strażak ma przepracować po 10 dni roboczych przy budowie. W 1979 na Walnym Zebraniu dokonano zmian w członkach zarządu. Zlikwidowano kino. W tym roku także zaczęto myśleć nad zmianą samochodu gdyż samochód będący na stanie zaczął się coraz częściej psuć. Drużyna sportowo pożarnicza zajęła I miejsce na zawodach rejonowych i IV na wojewódzkich. Na walnym zebraniu 3 stycznia 1980 roku podsumowano działalność za 1980 rok z zakresu budowy nowej remizy oraz uhonorowano brązowym medalem naczelnika Edmunda Lipca. W tym także roku Przydzielona została Motopompa M800. Lata 1981- 84 to dalsza budowa strażnicy. Kilku letnia budowa przyniosła skutki i tak 24 czerwca 1984 roku dokonano otwarcia nowej strażnicy. Na uroczystość przybyły sąsiednie jednostki, zaproszeni goście oraz lokalna społeczność. Był to wielki sukces strażaków ochotników. W maju 1985 roku odbyły się obchody 60-lecia istnienia OSP w Potoku Górnym. Zostały wręczone odznaczenia. Zarząd wojewódzki w Zamościu wręczył za ofiarną społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla OSP Potoku Górnym na ręce prezesa Stefana Gołębia. W roku 1986 ważniejszym wydarzeniami było zajecie przez drużynę sportowo pożarniczą II miejsca na zawodach w Wólce Biskiej. Wybudowano magazyn na paliwo oraz otrzymano Nowy samochód „Żuk" o który bardzo zabiegano. Rok 1987 przyniósł wiele dobrego dla naszej jednostki. Zostało przyznane wyposażenie do samochodu „Żuk" zakupiono umundurowanie dla żeńskiej oraz harcerskiej drużyny pożarniczej. Na płaszczyźnie sportowej osiągane zostają znaczne sukcesy: drużyna sportowo-pożarnicza zajmuje I miejsce na zawodach gminnych w Jedlinkach, kobieca drużyna zajmuje I miejsce na zawodach rejonowych w Chmielku oraz harcerska drużyna brała udział w zawodach w Biłgoraju gdzie wykazali się wysoką sprawnością. Natomiast całokształt pracy osp w Potoku Górnym na płaszczyźnie organizacyjno-gospodarczej podsumował list pochwalny za zajecie I miejsca we współzawodnictwie miedzy terenowymi OSP w zakresie działalności statutowej. W roku 1988 jednostka wyjeżdżała 8 razy. W tym roku także odbył się I Zlot Działaczek Pożarnictwa w Zamościu, Gdzie w tym zlocie wzięły udział druhny z naszej OSP. Na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyna męska zdobyła I miejsce. Największy sukces osiągnęła natomiast żeńska drużyna gdzie 29 maja na zawodach wojewódzkich w Telatynie zajęła I miejsce. Rok 1989 po raz kolejny nasza jednostka zajęła I miejsce we współ zawodnictwie OSP za rok 1988. W zawodach sportowo-pożarniczych nasza jednostka zajęła III lokatę w gminie. Dokonano gruntownych remontów strażnicy.

1990-2010

3 maja nasza jednostka obchodzi 65 rocznice swojego założenia. Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą. Po mszy zostały wygłoszone przemówienia zaproszonych gości. Odczytano kronikę następnie zostały wręczone medale i odznaczenia. Kila dni po obchodach tzn. 6 maja odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których jednostka zajęła I miejsce. 12 października odbyło się przekazanie dla jednostki nowego samochodu marki Jelcz. Natomiast Star 244 został przekazany OSP z Dragan. W roku 1990 nasza jednostka wyjeżdżała 11 razy. W 1992 roku dokonano odnowienia świetlicy. Mieszkańcy gminy zostali podłączeni do sieci wodociągowej co rozwiązało problem zaopatrzenia wody do celów przeciwpożarowych. Otrzymaliśmy radiotelefon co usprawniło komunikacje w czasie działań. Na zawodach gminnych w Jasienniku Starym kolejny sukces nasza drużyna zajmuje pierwszą lokatę. W roku tym jednostka Brala udział w 13 wyjazdach do zdarzeń. Rok 1993 I miejsce na gminnych zawodach w Biszczy. W 1994 drużyna sportowo-pożarnicza na zawodach Gminnych w Dąbrowce zajęła kolejne I miejsce. Rok 1995 rozpoczyna się uchwałami w sprawie obchodów70-lecia istnienia jednostki, oraz budowę świetlicy. Drużyna sportowo-pożarnicza zajmuje I miejsce na gminnych zawodach w Bukownie. 24 maja nastąpił bardzo ważny moment dla naszych ochotników. OSP w Potoku Górnym zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tego roku jednostka wyjeżdżała do zdarzeń 17 razy. Rozpoczęto budowę sali. W roku 1996 kontynuowana jest budowa Sali. Na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Tarnogrodzie drużyna zajęła III miejsce. Budowa sali dalej trwała przez cały 1997 rok. W X Zjeździe Krajowym ZOSP PR uczestniczył prezes Stefan Gołąb. Dnia 29 czerwca na zawodach gminnych nasz drużyna z przyczyn technicznych nie uzyskała satysfakcjonującego wyniku. Natomiast na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Aleksandrowie ta sama drużyna pokonała rywali zajmując I miejsce. Zakończono budowę Sali w 1998 roku. 21 czerwca wraz z obchodami 70-lecia poświęcono i oddano do użytku sale taneczną. Na uroczystości wręczono odznaczenia i medale. 12 lipca odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze gdzie drużyna zajęła II miejsce. W dniu 2 sierpnia zostały zorganizowane XVI Wojewódzkie Igrzyska LZS w Dołchobyczowie w których udział wzięły sekcja chłopaków i sekcja dziewczyn z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Potoku Górnym. Chłopcy zajęli I miejsce Natomiast Dziewczyny uplasowały się na III lokacie. W roku 1999 Druh Stefan Gołąb zrzekł się po 20 latach sprawowania funkcji prezesa. Prezesem zostaje Zygmunt Bazan. Dnia 4 lipca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze gdzie nasza jednostka zajęła I miejsce. Rok 2000 który przyniósł nam Obchody 75-lecia straży w Potoku. Podczas uroczystości odczytano kronikę, oraz wręczono medale i odznaczenia. Dnia 9 lipca na zawodach gminnych w Szyszkowie nasza drużyna zajęła I miejsce. W roku tym jednostka wyjeżdżała 7 razy. Rok 2001 nie przyniósł nic nowego. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania nałożone przez KSRG. Sekcje wyjeżdżały do zdarzeń 11 razy. Na zawodach gminnych w Biszczy drużyna zajęła po raz kolejny I miejsce. W tym roku sekcje z naszej jednostki na akcje związaną z powodzią na rzece Wisła. W roku 2002 na uroczystości 75-lecia OSP Lipiny Dolne Złoty Znak Związku został odznaczony kronikarz Waluda Józef. Tego roku Drużyna zajęła II miejsce na zawodach gminnych w Dąbrówce. Dnia 27 września zakupiono nowy samochód Lublin. Natomiast dotychczasowy samochód lekki marki Żuk przekazano jednostce z Lipin Górnych-Lewek. Rok 2003. Nasza jednostka ciągle podnosi poziom wyszkolenia oraz gromadzi coraz więcej sprzętu specjalistycznego. Na terenie gminy nad w miejscowości Lipiny Górne-Lweki odbywają się ćwiczenia Jednostek włączonych do KSRG. Drużyna sportowo-pożarnicza na zawodach gminnych w Wólce Biskiej zajęła I miejsce. W 2004 prowadzono zadania statutowe. Drużyna sportowo-pożarnicza na gminnych zawodach w Lipinach górnych lewkach zajęła I miejsce. W roku 2005 przeprowadzono gruntowny remont sali tanecznej. Na zawodach gminnych w Tarnogrodzie zawodnicy zajęli IV miejsce, Natomiast na zawodach powiatowych w Aleksandrowie zajęli X lokatę. Dnia 11 września obchodzone było święto 80-lecia straży w Potoku Górnym. Rok 2007. 10 czerwca na zawodach gminnych w Biszczy drużyna zajęła 1 miejsce. Natomiast na zawodach powiatowych 29 lipca zawodnicy wywalczyli tylko dziewiąta pozycje. Przeprowadzono prace gospodarcze. W roku 2008 zawodnicy na gminnych zawodach sportowo pożarniczych w Szyszkowie zajęli I miejsce. 5 lipca 2009 roku na zawodach gminnych w Tarnogrodzie drużyna wywalczyła I miejsce. W dniu 19 lipca na zawodach powiatowych nasza jednostka zajęła 10 lokatę.

Wszystkie informacje zostały zaczerpnięte z kroniki zapoczątkowanej przez ś.p. druha Józefa Waludę i obecnie zajmującego tą funkcje drucha Zdzisława Lipca