Zarząd

Utworzono: niedziela, 10, kwiecień 2011 02:03

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Górnym

Prezes
Zygmunt Bazan
Wiceprezes
Wiesław Zabłotni
Naczelnik
Sławomir Bielak
Z-ca Naczelnika
Zdzisław Gołąb
Skarbnik
Józef Kolbuch
Sekretarz
Robert Bazan
Kronikarz
Zdzisław Lipiec
Gospodarz
Tomasz Tymofiejewicz
Członek Zarządu 
Daniel Stępniowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący komisji
Zygmunt Pieczonka
Sekretarz
Krzysztof Olekszyk
Członkowie komisji
Leszek Wróbel